BOH_6369.jpg

Sprøytetog til Oslo

10:15. Oppmøte Aud.Max. inngang, felles avgang med toget 10:50.