program Bærekraftsdagen

Inv_bærekraft_tt.jpg

Sykurs med Ingrid Bergtun

Torsdag 18. oktober i etterkant av bærekraftsdagen er vi så heldige å få Ingrid Bergtun på besøk. Hun er blant annet kjent fra Symesterskapet på NRK, og driver en blogg med fokus på redesign. Nå kommer hun til Ås for å holde sykurs for oss! Vi har noen symaskiner til utlån, men ta gjerne med egen om du har det. Det kreves ingen forkunnskaper, så her er det bare å møte opp!

  • Klimaspillet

Klimaspillet er et praktisk undervisningsopplegg om klima og fornybar energi der elever og studenter som deltar får praktiske, utfordrende og morsomme oppgaver å jobbe med.

Torsdag 18. oktober i etterkant av bærekraftsdagen får dere være med på en vindturbinkonkurranse i Halvors i regi av Klimaspillet! Her gjelder det å bygge den beste vindturbinen og få høyest mulig watt.

Foredragsholdere

Mari Sundli Tveit: Mari Sundli Tveit er rektor ved NMBU. Hun har en cand.agric. i naturforvaltning, en PhD i landskapsarkitektur, og var tidligere prorektor for utdanning ved NMBU. Tveit sitter også i Norges forskningsråds divisjonsstyre for energi, ressurser og miljø.

Odd Vangen: Odd Vangen er professor i husdyravl og genetikk, og har vært gjesteforsker ved flere ulike universiteter i USA, Danmark, Australia og Sverige. Han har skrevet flere lærebøker, og er emneansvarlig for flere ulike kurs om avl på husdyr.

Gro Sandkjær Hansen: Gro Sandkjær Hansen har en PhD i statsvitenskap fra UiO, og er ansatt som forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning. Der har hun blant annet forsket på medvirkning, samstyring og styringsutfordringer på lokalt og regionalt nivå, særlig knyttet til b                                                            planlegging.

Knut Einar Rosendahl: Knut Einar Rosendahl er professor ved NMBU Handelshøyskolen, med særlig fokus på energi, økonomi og miljø. Han underviser i fagene klimaøkonomi og mikroøkonomi II - institusjoner, spill og markedssvikt, i tillegg til å medvirke i en rekke andre fag.

Anne Marthe Lundby: Anne Marthe Lundby har en mastergrad i plantevitenskap fra UMB i , og er nå stipendiat ved NIBIO. Der er hun involvert i prosjektet FoodProFuture, der målet er å utvikle en kunnskapsplattform for produksjon og utnyttelse av norske proteinrike vekster.

Oskar Aalde: Oskar Aalde leverte master i fornybar energi ved NMBU i 2015, og er nå ansatt som rådgiver i Innovasjon Norge, med spesiell interesse for utvikling innenfor kraft- og energisektoren.

Fredrik Holth: Fredrik Holth er dosent ved NMBU, og foreleser i faget plan- og bygningsrett. Han er utdannet fra Oslo og Berlin, og har tidligere jobbet som advokat i både privat og offentlig sektor.

Nils Sanne: Nils Sanne er lektor ved masterprogrammet for entreprenørskap og innovasjon ved NMBU, og var i 2017 nominert til prisen for Årets entreprenørskapslærer for sitt arbeid ved Hans Nielsen Hauge videregående skole i Fredrikstad.

Jostein Mykletun, Xynteo: Jostein Mylketun har lang erfaring fra Utenriksdepartementet, blant annet som generalkonsul i Houston og seniorrådgiver. Han er nå ansatt i Xynteo. Jostein har arbeidet med bærekraft siden begrepet ble lansert på slutten av 80-tallet.

Solveig Schytz: Solveig Schytz sitter i Venstres sentralstyret, og har vært leder for Akerhus og Ås venstre. Hun har vært tungt involvert i samferdselsdebatten i Akershus, og er leder i hovedutvalget for samferdsel i fylkeskommunen.  

Ingrid Bergtun: Ingrid Bergtun er mattelæreren som ble syerske. Hun er kjent fra Symesterskapet på NRK, og har arrangert sykonkurransen SkandinaviaSyr. Hun jobber nå fulltid som redesigner, blogger, foredrags- og kursholder. Senere i dag holder Ingrid sykurs i redesign i Festsalen!

Tord Hauge: Tord Hauge studerer samfunnsøkonomi ved NMBU, og er leder av Studenttinget ved NMBU og studenttingets arbeidsutvalg. Dette innebærer å ha ansvaret for det daglige studentdemokratiet, og å sørge for fokus på studentpolitikk og studentrepresentasjon i utvalg og styrer.

Torgeir Vestre: Torgeir Vestre har lang fartstid i frivillig arbeid for miljøet. Han er i dag første nestleder i Natur og Ungdom der han sitter i faggruppen for jordbruk, i tillegg til å sitte i sentralstyret til Naturvernforbundet.