Bli med å lage den 50. UKErevyen


UKErevyen er selve grunnpilaren i UKA i Ås. Vil DU være en del av den 50. utgaven? Vil du være med på å skape den beste revyen noensinne? Søk Revyblokka!


Foto: Kristina Bringedal Gedde og Cornelia Aasuldsen

Vi ansetter: skuespillere, dansere, forfattere og band.

Søknad må inneholde kontaktinformasjon, erfaringer (hovedinstrument) og din motivasjon.

Søknadsfrist er 21. oktober.

Søknad og eventuelle spørsmål sendes til revy@ukaiaas.no