Kjell Aksnes: - Samfunnet ble liksom halve livet

Kjell Aksnes var Administrerende direktør for Høyskolen fra 1993 til 2000, noe studentene belønnet med æresmedlemskap i Studentsamfunnet, og Storkors i Studentsamfunnets ordensvesen Hans Hovenhet Hestehoven. Det som kanskje ikke er like kjent, er hva han utrettet for UKA i Ås.

Kjell Blogg.png

En travel studenttid

Da Kjell Aksnes først kom til Ås, ble han fort rekruttert til UKA i Ås og UKErevyen Artisjokk, som gikk i 1960. Han ble straks sendt på skrivetur med forfatterkollegiet. – Første månedene brukte jeg stort sett bare på UKA, kan han fortelle. – Etter at jeg kom tilbake så ble jeg assistent for hun som instruerte revyen, så jeg var fullt opptatt med UKA til langt uti november.

Disse første travle månedene satte standarden for resten av Kjell sin studietid. – Neste UKE var jeg forfattersjef, og da var jeg jo også samfunnsformann. Jeg har vel vært på alle revyer siden den gang vil jeg tro, det skulle begynne å bli noe sånt som tredve UKER tenker jeg. Det tar seksti år å være med på tredve UKER, ler han. – Samfunnet ble liksom halve livet.

Kjell har fått med seg samtlige Urpremierer, med unntak av en. – Det beste nummeret fra den første revyen var en sang kalt Du skjønne lille Ås, minnes han. – En seriøs komponist og arrangør ville at vi skulle stramme opp teksten, og melde det inn til Melodi Grand Prix.

Kjell innrømmer at det er revyene han selv var involvert i, som er favorittene, men gir studentene masse ros for de nyere oppsetningene. Han savner i midlertidig oppmerksomheten som Urpremieren fikk før. En mengde statsministere, særlig landbruksministerne, var ofte gjester. Enkelte revynummer ble også vist på NRK.

Et Studentsamfunn i vekst

– Hva har forandret seg mest? spør jeg.

– Det forandret seg radikalt da Auditorium Maksimum sto ferdig i 1970. Revyen ble før det spilt i Festsalen i Studentsamfunnet. Hele salen der er akkurat så stor som scenen i Aud. Max. Det ble en helt annen profesjonalitet over revyene. UKA ble også etterhvert utvidet til å omfatte mye mer enn bare revy. Mulighetene for å kunne gjøre det som gjøres under UKA i dag, det har kommet med bygningene.

Sammenhengen mellom UKA i Ås og Studentsamfunnets bygninger er noe Kjell kjenner godt til. Han er tidligere leder i Hus- og Finansstyret, og var også med i plankomiteen til Aud. Max. – Aud. Max. skulle opprinnelig ligge der hvor Parkgården står i dag. Det ble for lite penger, en planla for stort, så hele den planen kjørte seg fast. Da tok studentene og Studentsamfunnets styre i 1963, initiativ til å flytte Aud. Max. opp til Studentsamfunnet og til å samordne en utbygging av dette slik at disse bygninger kunne brukes sammen. Dette lyktes, og det har vist seg å bli en knallgod løsning for alle parter.

Kjell kan også fortelle om utbyggingen av Halvors Hybel, som ble bygget ut i forbindelse med UKA i Ås i 1994. – Til UKA i 1994 ble det bestemt at man skulle grave ut jorda under en ute-terasse på Samfunnet. Der ble det innredet et nytt musikk- og barområde, Halvors Hybel. Dette skjedde på rekordtid.

Entreprenøren hadde gravd en meter inn i en Gravhaug fra Vikingtiden. Direktør Halvor Holtestaul i Studentsamskipnaden og Kjell, som da var adm. direktør ved NLH, ble anmeldt for brudd på fortidsminneloven, men saken ble henlagt. Det er blitt fortalt fra folk som var med å bygge Samfunnet på 30-tallet at denne gravhaugen opprinnelig lå midt i det feltet hvor festsalen i samfunnet skulle ligge og nå ligger. Gravhaugen har da etter alt å dømme blitt flyttet på en gang før.

Lykkeønskninger

– Den store styrken for studiestedet her, er at det har vært så mye aktivitet i studenttiden, og at det alltid har vært et veldig tett forhold mellom ledelsen på høyskolen og Samfunnet. Det ville vært et helt annet studium dersom du skulle tatt studiene som brevskole. Det ville vært en veldig dårlig utdannelse i forhold. Jeg ønsker dere lykke til, som bærer av en lang tradisjon. Det er en veldig bra innsats dere gjør.