Vil DU bidra til at UKA i Ås blir tidenes beste?

Søknad sendes til uka@ukaiaas.no og skal inneholde:

  • Navn

  • Stilling

  • E-post

  • Søknadsbrev

Søknadsfrist er søndag 15. september.