Ledige stillinger


Banksjef

Som banskjef er du ansvarlig for all kontantstrøm under arrangementene som skjer under både miniUKA og UKA i Ås 2020. Du vil ha ansvaret for å ansette bankfunksjonærer, ha personalansvar for disse, og sist men ikke minst sørge for opplæring av funksjonærene dine. Sammen skal dere håndtere kassene på huset. Dette innebærer utdeling av kasser og minibankterminaler, opptelling og føring i kassadagbok. Som banksjef er det i tillegg du som har hovedansvaret for å løse diverse “økonomiske situasjoner” som måtte oppstå i løpet av en festkveld eller et dagsarrangement. I en slik stilling er det derfor viktig å ha god oversikt!

Antall: 1


Spørsmål om stillingen kan sendes til okonomi@ukaiaas.no