UKEstyret: Sølvi Maria Stordalen Blindheim,Thomas Hamarsland, Jenny Vereide, Astri Sommer Øyre, Markus Kværner, Beate Beheim, Ole Anders Fjeldberg, Birgith Terum

UKEstyret: Sølvi Maria Stordalen Blindheim,Thomas Hamarsland, Jenny Vereide, Astri Sommer Øyre, Markus Kværner, Beate Beheim, Ole Anders Fjeldberg, Birgith Terum

UKEstyret

Arbeidet med UKA ledes av UKEstyret, som består av sju styremedlemmer med hvert sitt ansvarsområde, og en UKEsjef.

Disse ansvarsområdene (eller "blokkene" som de kalles på UKEspråket) er Revy, Markedsføring, Arrangement, Økonomi, Servering, Salg og Administrasjon.

UKEstyret velges gjennom en demokratisk av Studentsamfunnet i Ås på sin Generalforsamling våren året før UKEåret. Det vil si at de har omtrent halvannet år på seg for å planlegge neste UKE. 

Årets UKEstyre består av:

  • UKEsjefen Markus Kværner, ukesjef@ukaiaas.no
  • Administrasjonssjef Birgith Terum, administrasjon@ukaiaas.no
  • Arrangementssjef Astri Sommer Øyre, arrangement@ukaiaas.no
  • Markedsføringssjef Jenni Vereide, markedsforing@ukaiaas.no
  • Revysjef Sølvi Maria Stordalen Blindheim, revy@ukaiaas.no
  • Økonomisjef Thomas Hamarsland, okonomi@ukaiaas.no
  • Salgssjef Ole Anders Fjeldberg, salg@ukaiaas.no
  • Serveringssjef Beate Beheim, servering@ukaiaas.no