Hva er du redd for å miste?

Klimaendringene skjer i et tempo som naturen rundt oss ikke klarer å henge med på, og resultatet er at arter i dag dør ut i et tempo som er opp til tusen ganger høyere enn naturlig. Siden 1970-tallet har verdens bestander av pattedyr, fugler, fisk, reptiler og amfibier blitt halvert, og FNs miljøprogram har estimert at det hver dag forsvinner mellom 150 og 200 arter på verdensbasis. Mangfoldet vi har igjen rundt oss kan ende opp som fjerne fortellinger for fremtidige generasjoner. 

UKEhjelpa er UKA i Ås sin veldedighetskomité, og hver UKE samler vi inn penger til et selvvalgt aktuelt prosjekt gjennom ulike arrangementer og aktiviteter. UKEhjelpas prosjekt for 2016 har fått navnet «Hva er du redd for å miste?», og er et samarbeid med WWF (World Wide Fund for Nature) i deres arbeid for å stanse dagens klimautvikling og dens påvirkning på mangfoldet av arter og økosystemer.

UKA i Ås er et fantastisk bilde på hva som kan skapes når ressurssterke unge mennesker samles om et felles mål, og UKEhjelpa er derfor glade for at vi gjennom vårt arbeid kan rette fokus mot viktige situasjoner i verden.  Hvert bidrag øremerkes WWFs klimaarbeid, og sammen kan vi skape bevissthet rundt en situasjon som vil påvirke ikke bare oss, men også fremtidige generasjoner. Vi vil derfor oppfordre alle til å delta på våre arrangementer. Dersom man ønsker å støtte UKEhjelpas prosjekt kan man også bidra via:

  • Vipps til 29805.
  • Kontonummer 1503.32.22359 (merk bidraget med «UKEhjelpa»)
  • Sende sms med WWF UKA til 2490 for å gi 50kr.  

UKEhjelpa kan nås via ukehjelpa@ukaiaas.no