HOVED-samarbeidspartner

 
Hovedsamarbeidspartner: TINE

Hovedsamarbeidspartner: TINE

 

REVY-samarbeidspartner

Revysamarbeidspartner: Multiconsult

Revysamarbeidspartner: Multiconsult

TINE Gruppa er en av Norges største næringsmiddelbedrifter og leverandør av kjente merkevarer som Jarlsberg, Norvegia, Biola, YT og TINE Yoghurt. TINE eies av 12 000 melkebønder i samvirke, og vår forretningsidé er å foredle rene og naturlige råvarer til god og sunn mat. Det skal vi gjøre i nært samspill mellom natur, landbruk, forbrukere og handel. TINE har meierier over hele landet i tillegg til flere norske og utenlandske hel- og deleide datterselskaper, som bl.a. Diplom-Is, Wernersson Ost i Sverige og Norseland Inc. i USA. TINE Gruppa har ca. 5500 ansatte og en omsetning på ca. 22 milliarder kroner.

I TINE ønsker vi oss medarbeidere med ulik bakgrunn og en evne til å se seg selv om bidragsyter til at TINE skal nå sine mål. Springbrettet for nyskaping, god kvalitet og skikkelighet ligger i TINE medarbeidernes evne til å verdsette våre adferdsverdier, vår unike råvare og de reale folkene som skaper arbeidskulturen.

Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innenfor rådgivning og prosjektering. Vår samlede kompetanse spenner over et bredt spekter av fagfelt. Dette gjør oss i stand til å ta totalansvar for komplekse prosjekter innenfor forretningsområdene Bygg og eiendom, Industri, Olje og gass, Samferdsel og infrastruktur, Energi og Miljø og Naturressurser.
I over 100 år har Multiconsult bidratt til å muliggjøre utviklingen av Norge. I over hundre land og på samtlige kontinenter har vi satt våre fotspor. Det handler om å se muligheter der andre ser hindre. Det handler om å sprenge grenser fremfor å gå rundt dem.


SAMARBEIDSPARTNERE

 
 
 

BIDRAGSYTERE