Om Uka i Ås

UKA i Ås er Norges lengste studentfestival og arrangeres av studenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Festivalen arrangeres i partallsår og neste UKE blir avholdt i oktober 2018.
UKA i Ås er en gammel tradisjon med røtter tilbake til 1890-tallet da det for første gang ble arrangert studentrevy ved Den Høiere Landbrugsskole i Aas. UKA i Ås 2018 vi være den 49. i rekken over UKER som er arrangert siden 1924, da UKA slik som vi kjenner den i dag ble arrangert for første gang. 
UKA i Ås arrangeres på 100% frivillig basis. UKEstyret, som velges inn på Studentsamfunnets generalforsamling våren hvert oddetallsår, har ansvaret for at UKA i Ås gjennomføres på best mulig måte. Under seg har de Komitésjefer og Funksjonærer som til sammen utgjør nærmere 1300 frivillige, noe som utgjør over 1/5 av studentmassen ved Norges minste universitet. Uten et slikt engasjement hadde ikke UKA i Ås vært det det er i dag. Grunnpilarene er frivillighet og godt samarbeid, noe som gir UKA i Ås den styrken den har. 
Med et besøkstall på over 28 000 er UKA i Ås også Follos største kulturbegivenhet. Når Østlandets blad sine lesere i 2008 skulle kåre århundrets navn i Follo, stakk UKA i Ås av med seieren foran flere sterke kandidater. 
I Mars 2017 ble et nytt UKEstyret valgt inn, med Ingrid Espnes i spissen. Hun er det første kvinnelige UKEsjefen siden 2008 og den femte gjennom tidene. Arbeidet med en ny UKE er allerede godt i gang og vi gleder oss til å se deg i oktober 2018! 
Har du lyst til å være med å skape noe helt unikt? Lik oss på facebook og følg oss på twitter og instagram for jevnlige oppdateringer med mer informasjon.

Følg med for mer informasjon!

Ukestyret 2018

Arbeidet med UKA ledes av UKEstyret, som består av sju styremedlemmer med hvert sitt ansvarsområde, og en UKEsjef.
Disse ansvarsområdene (eller "blokkene" som de kalles på UKEspråket) er Revy, Markedsføring, Arrangement, Økonomi, Servering, Salg og Administrasjon.
UKEstyret velges gjennom en demokratisk av Studentsamfunnet i Ås på sin Generalforsamling våren året før UKEåret. Det vil si at de har omtrent halvannet år på seg for å planlegge neste UKE. 

UKEstyret: Maylinn Dramstad, Ingrid Gravseth Espnes, Hanne Tveter Åmdal, Celine Grønvold, Tale Desserud Noer, Agnes Aakre Hansen, Lars Erik Bredesen og Oscar Mork

UKESJEF Ingrid Gravseth Espnes ukesjef@ukaiaas.no

MARKEDSFØRINGSSJEF Hanne Tveter Åmdal markedsforing@ukaiaas.no

ARRANGEMENTSSJEF Tale Desserud Noer arrangement@ukaiaas.no

SERVERINGSSJEF Agnes Aakre Hansen servering@ukaiaas.no

ADMINISTRASJONSSJEF Maylinn Dramstad administrasjon@ukaiaas.no

REVYSJEF Oscar Mork revy@ukaiaas.no

SALGSSJEF Lars Erik Bredesen salg@ukaiaas.no

ØKONOMISJEF Celine Grønvold okonomi@ukaiaas.no