HVA ER UKA I ÅS?

UKA i Ås er Norges lengste kulturfestival og arrangeres for hele Follos befolkning. I oktober arrangerer over 1200 Ås-studenter konserter, revy og moro for små og store. UKA i Ås skapes på dugnad av studenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

UKA i Ås er en gammel tradisjon med røtter tilbake til 1890-tallet da det for første gang ble arrangert studentrevy ved Den Høiere Landbrugsskole i Aas. UKA 2016 vi være den 48. i rekken over UKER som er arrangert siden 1924 da UKA for første gang ble arrangert. Det vil si UKA i Ås feirer 91 år nå under UKA 2016.

UKA kan by på aktiviteter som UKErevyen, konserter, øl-festival, temabarer arrangert av studentforeningene ved NMBU, debatter og foredrag, internasjonsnal dag, konkurranser og aktivitetsdager som barnedag, idrettsdag, m.fl. Under UKA er det aktiviteter hver dag!

I 2014 hadde festivalen en omsetning på over 10 millioner kroner og et besøkstall på omkring 28.000 mennesker. UKA i Ås er med på å gi opplevelser for alle besøkende, enten det er barn, ungdom, studenter, voksne eller eldre - UKA er for alle!

I dag står UKA for en grønn miljøprofil og er miljøsertifisert. I tillegg har man hver UKE et solidaritetsprosjekt som går til en veldedig organisasjon.

UKEstyret

UKA i Ås arrangeres annethvert år, noe som betyr at studentene har omtrent halvannet år på seg til å planlegge neste UKE. Det hele starter med at et nytt styre velges av Studentsamfunnet i Ås på sin Generalforsamling våren året før UKEåret. UKEstyret består av sju styremedlemmer med hvert sitt ansvarsområde, og en UKEsjef. Disse ansvarsområdene (eller "blokkene" som de kalles på UKEspråket) er Revy, Markedsføring, Arrangement, Økonomi, Servering, Salg og Administrasjon.

Komitésjefer

I hver blokk er det en rekke komiteer med mer spesifikke ansvarsområder. I løpet av sommeren og høsten året før UKEåret jobber UKEstyret med å ansette komitésjefer til sine komiteer. Under UKA 2014 var det cirka 45 komiteer. Komitésjefene begynner sitt arbeid hovedsaklig i 2016, og det er komitésjefene som skal ansette alle funksjonærene.

Funksjonærer

Selve kjernen i UKA i Ås er alle våre funksjonærer. Det er i dette leddet at dugnadsånden og engasjementet virkelig vises. Når over 1200 av universitetets 5000 studenter bretter opp ermene og sørger for at UKA i Ås lar seg gjennomføre og gir gjestene unike opplevelser, skjønner man virkelig hva som menes med Ås-ånden. Funksjonærer trengs i alle ledd og mer detaljerte opplysninger om dine muligheter som funksjonær kommer fortløpende på våre hjemmesider. Ansettelser skjer i to runder; første runde i februar, deretter til høsten - slik at vi er klare for UKA 2016!
 

Alt arbeid i forbindelse med UKA i Ås skjer frivillig på alle nivåer, og kommer i tillegg til vanlige studier. Vi har regnet ut at antall frivillige arbeidstimer som går med til å arrangere én UKE er nesten 60 000 timer, i overkant av 30 årsverk. Det er det vi kaller god dugnadsånd!

Har du lyst til å være med å skape noe helt unikt? Lik oss på facebook og følg oss på twitter og instagram for jevnlige oppdateringer med mer informasjon.