Økonomiblokka har det overordnede ansvaret for økonomien til UKA og omfatter blant annet budsjettering, regnskap, analyser og fakturering. Alle betalingsløsninger til UKA slik som Cashless blir administrert under denne blokka. Blokka ledes av økonomisjefen Thomas Hamarsland.

Det er ikke lenger noen økonomistillinger ledig, men klikk deg videre til en av de andre blokkene!

Thomas Hamarsland.jpg