Sist fredag kjørte ett par fullastede UKEbiler opp til Røde Kors huset i Ås sentrum. Lasten var 240 flotte og ubrukte UKEgensere fra 2014. Mottakerne var Røde Kors Ungdom, som skal dele dem ut gratis på sine ulike prosjekter i lokalsamfunnet.

Hovedmålet er flyktninger på asylmottakene Bjørnebekk og Heia, bare skarve 15 minutter fra sentrum.

Her har UKA samarbeidet med Refugees Welcome to Ås, hvor vi har besøkt deres ukentlige språkcafe og invitert alle og enhver til UKEarrangementer.

Kanskje blir UKEgenser det neste vi lærer på arabisk?