02. – 04. april 2016 ble det avholdt førstehjelpskurs i samarbeid med Samfunnet og UKA. Samfunnsstyret, UKEstyret, Ordensvern, Vakthold og Vertskap fikk tilbud om å bli med på dette kurset. Kurset ble fylt opp og avholdt på Samfunnet fordelt utover disse tre dagene.

Markus og Sølvi øver på førstehjelp

Markus og Sølvi øver på førstehjelp

På kurset lærte vi mange viktige ting i forbindelse med førstehjelp. Vi gikk spesielt inn på ulike situasjoner man kan møte på jobb på Samfunnet en festkveld. En del av kurset var å løse ulike situasjoner man kan komme opp i. Vi ble delt inn i grupper på tre og tre og gikk rundt til ulike poster på Samfunnet. 

Der møtte vi folk med ulike skader som vi skulle løse på best mulig måte. Det var utrolig lærerikt og alle på kurset satt stor pris på dette. Man føler seg bedre rustet til å møte slike situasjoner. Alle som deltok fikk kursbevis for å ha gjennomført grunnkurs i førstehjelp. 

"Puster den?"

"Puster den?"