UKErevyens barne- og eldreforestilling gikk av stabelen tirsdag 25. 10. Denne gangen var eldre og barn spesielt invitert til å se årets UKErevy, og det var særlig de eldre som ønsket å benytte seg av muligheten. Revyen var også denne gang vellykket, og selv med et noe eldre publikum enn vanlig, var engasjementet stort både hos skuespillere og publikum. Publikumvar blant annet tydelig imponert over energien og farten i showet.

Jeg traff et eldre ektepar i pausen, Mary og Tore Husum, som hadde latt seg imponere av skuespillernes fart, og av hvor dagsaktuell revyen var. Det kom frem gjennom samtalen at Tore tidligere hadde vært student på Ås, og dette brakte selvfølgelig frem spørsmålet om hva som var de største forskjellene på revyen den gangen og i dag. Da trakk han frem at det tidligere hadde vært enda mer lokalt stoff, og at det i dag var mer bevegelse og koreografi på scenen. Han sa også at skuespillerne stod mer i ro tidligere. Da jeg ba dem si hva de likte best, trakk de frem sketsjen om skilandslaget og GPS. Det eneste aberet med revyen hadde vært at lyden til tider hadde vært litt utydelig, men de var enige om at revyen tross dette hadde vært bra.

Og det sier jeg meg enig i, barne- og eldreforestillingen var god akkurat som de tidligere gjennomførelsene av revyen. Forskjellen var at den denne gangen ble sett gjennom litt andre øyne som forhåpentligvis likte det de så.

Foto: Jorunn Bakke Johannessen