Søndag var det endelig tid for den tradisjonsrike gudstjenesten under UKA i Ås. Aud.Max. var gjort om til «Campus-Katedral», og fungerte dermed som kirkelokale for hele Ås denne søndagen. Studentprest Øystein Spilling ledet gudstjenesten for tredje gang, og med seg hadde han Prost i Søndre Follo prosti, Hege E. Fagermoen, og Sokneprest i Ås og Kroer, Georg Børresen. I tillegg medvirket fredsforsker, filosof og nobelkomitemedlem Henrik Syse.

Tema for årets UKEgudstjeneste var vitenskap, kjærlighet og tro; aktuelle temaer med andre ord. Øystein Spilling og Henrik Syse holdt en spennende, reflektert og tankevekkende dialogpreken der de drøftet dagens hovedtema. Prekenen fanget tydelig forsamlingens oppmerksomhet, og dialogen fungerte utmerket. UKEgudstjensten hadde også imponerende musikkinnslag med studentkoret NGA. De fremførte flere sanger, men spesielt vakkert var det da de sang Hans Hyldbakks dikt «Vårsøg», med melodi av Henning Sommero. Gudstjenesten ble til slutt avrundet med «smooth» musikk fra Prosjektbanet Proprius og enkel kirkekaffe.

Foto: Mari Foros Bjerklund