Som en miljøfyrtårnsertifisert festival kunne UKA i Ås i vår stolt presentere et samarbeid med WWF - World Wide Found for Nature - for UKA 2016. UKEhjelpa som er festivalens eget veldedighetsprosjekt gir i år alle sine innsamlede midler til WWFs klimaarbeid. 

Mange vet imidlertid kanskje ikke hva WWF egentlig er, og derfor ble det søndag kveld holdt et gratis foredrag med to av organisasjonens representanter. De fremmøtte fikk ta del i et intimt og personlig foredrag, hvor organisasjonens satsningsområder ble presentert. Mange interessante spørsmål fra miljøinteresserte studenter ble besvart, og forskjellige dagsaktuelle natur- og miljøtema ble diskutert. Svært kort fortalt går WWFs arbeid ut på å stanse dagens klimautvikling og samtidig bevare mangfoldet av arter og økosystemer. Dette gjør de ved å blant annet påvirke politikere, bedrifter og næringsliv til å tenke nytt og klimavennlig. WWF er godt synlige, og generalsekretæren deres, Nina Jensen var tydelig ute i media senest forrige uke og talte for at det må tenkes nytt i Norge med tanke på klimagassutslipp.

Hvis du vil gi 50 kroner til WWF sitt arbeid: Send «WWF UKA» til 2490, eller vipps et ønsket beløp til nummer 29805.
Hvis du vil bli WWF-fadder: send «WWF FADDER» til 2377.
For mer informasjon om WWF, gå inn på wwf.no eller facebook.com/WWFNORGE

Tekst: Bendik Bjørkelo Østmoen
Foto: Mari Bjerklund