PROGRAM - KORHELG:

Lørdag:

10:00 Registrering på Samfunnet, innlosjering
11:00 Kormatinè
15:30 – 17:30 Middag på Samfunnet
17:30 Revy på Samfunnet
20:30 Vors i korhusene
22:00 Konsert på Samfunnet
03:00 Nach i korhusene

Søndag:

11:00 Turku og overraskelse
18:00 Gaveoverrekkelse på Ur
19:30 Gallamiddag på Samfunnet
23:00 Fest og nach i korhusene

Mandag:

05:00 Psildefrokost ABC-kjelleren