Hva er UKA i Ås? 

UKA i Ås er Norges lengste studentfestival og arrangeres av studenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Festivalen arrangeres i partallsår og neste UKE blir avholdt i oktober 2018.

UKA i Ås er en gammel tradisjon med røtter tilbake til 1890-tallet da det for første gang ble arrangert studentrevy ved Den Høiere Landbrugsskole i Aas. UKA i Ås 2018 vi være den 49. i rekken over UKER som er arrangert siden 1924, da UKA slik som vi kjenner den i dag ble arrangert for første gang. 

 

Hvem er vi?

UKA i Ås arrangeres på 100% frivillig basis. UKEstyret har ansvaret for at UKA i Ås gjennomføres på best mulig måte. Under seg har de Komitésjefer og Funksjonærer som til sammen utgjør nærmere 1300 frivillige, noe som utgjør over 1/5 av studentmassen ved Norges minste universitet. Uten et slikt engasjement hadde ikke UKA i Ås vært det det er i dag. Grunnpilarene er frivillighet og godt samarbeid, noe som gir UKA i Ås den styrken den har.

 

UKEorganisasjonen 2018

Kontakt

Noe du lurer på, ris eller ros? Ikke nøl med å ta kontakt! 

Navn *
Navn

 

Hvor finner du oss?

Samfunnet i Ås
1 Olav L. Moens plass
1430 Ås
Norway